ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Learn More…

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Learn More…

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Learn More…

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Learn More…

Το ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ’ φροντιστήριο στο Ελληνικό Κ.Δ.Β.Μ.1, ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την διαρκή επιμόρφωση ενηλίκων, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, το φύλο, την χώρα καταγωγής ή τη θρησκεία κ.τ.λ. με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα προγράμματα του Αλεξάνδρειου στοχεύουν στην αξιοποίηση όλων των δομών μάθησης και την σύνδεση ή επανασύνδεση των καταρτιζόμενων σ’αυτό με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη δημιουργία μιας θετικής στάσης προς τη μάθηση, ενισχύοντας έτσι και τις δυνατότητες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Αυτό που κάνει το ‘Αλεξάνδρειον Κ.Δ.Β.Μ. να ξεχωρίζει είναι ότι οι καταρτιζόμενοί μας αποφοιτούν έχοντας πιστοποιηθεί σε τρεις τομείς:

(α) στην Αγγλική Γλώσσα, εφόσον θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Β1, Β2, C1, ή C2 ανάλογα με το επίπεδο που επιθυμούν, σε φορέα πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(β) Στην Πληροφορική, εφόσον θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις Ι.Τ. Skills, Basic, από φορέα πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(γ) Στις Βασικές Δεξιότητες στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, εφόσον θα λάβουν μέρος στην πιστοποίησή τους από φορέα πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

”Κρείττον οψιμαθή είναι ή αμαθή.”

(Καλύτερα να έχεις μάθει πρόσφατα παρά να μην έχεις μάθει καθόλου.)

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος